image
image
image
image
Gallery Directory 3:

Simultaneous Interpreting Equipment rental Thailand Booth

เชิญท่านเข้าสู่ห้องแกลเลอรี่รับชมภาพผลงานบางส่วนของล่ามและอุปกรณ์ต่างๆที่เราให้บริการที่ผ่านมาได้เลยค่ะ กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 6-10

Simultaneous interpretation headset Bangkok Thailand

Sound proof interpreting booth rental Thailand

ล่ามประชุม
แกลเลอรี่ 11
การประชุม ณ โรงแรม เดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพSimultaneous interpreter service Thailand
แกลเลอรี่ 12
อีกบรรยากาศของงานประชุมสัมมนาที่มีการใช้ตู้ล่ามล่ามงานประชุม
แกลเลอรี่ 13
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะnext
image
Top of Page