image
image
image
image
Image Gallery 13:

เช่าหูฟังแปลภาษา ให้เช่าหูฟังล่าม ล่ามแปลภาษา เช่าหูฟังล่าม

Back
Gallery Index 3
Next
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 11-15

ล่าม simultaneous ตู้ล่ามแปลภาษา ล่ามแปลสด interpreter booth

 

Image 13-1
ล่ามฉับพลันผู้ทำการแปลแก่การประชุมนี้


 

Image 13-2
ภาพการทำงานของล่ามจากด้านข้าง


 

Image 13-3
ภาพมุมมองทางด้านหน้าของตู้ล่ามImage 13-4
ผู้เข้าสัมมนาฟังการแปลจากล่าม


 

Image 13-5
ภาพบรรยากาศจากทางด้านขวา


 

Image 13-6
ผู้บรรยายจากต่างประเทศImage 13-7
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไป


 

Image 13-8
ช่วงถามตอบในตอนท้ายของการประชุม


 

Image 13-9
บรรยากาศภายนอกห้องประชุม
image
Top of Page