image
image
image
image
Image Gallery 6:

เช่าหูฟังแปลภาษา ให้เช่าหูฟังล่าม ล่ามแปลภาษา บูธแปลภาษา

Back
Gallery Index 2
Next
งานประชุมสัมมนาสำคัญที่ถูกจัดขึ้น ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 6-10

เช่าหูฟัง ให้เช่าตู้แปล ล่ามแปลภาษา ไมโครโฟรทัวร์ไกด์

 

Image 6-1
งานประชุมสำคัญที่มีผู้เข้าร่วมเต็มพื้นที่


 

Image 6-2
ผู้บรรยาย/วิทยากรนั่งพร้อมในการนำเสนอบนเวที


 

Image 6-3
ภาพของผู้เข้าสัมมนาและแขกจากทางด้านข้างImage 6-4
ภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาจากทางด้านหน้า


 

Image 6-5
ภาพวิทยากรยืนบรรยายอยู่ที่โพเดียม


 

Image 6-6
การประชุมสัมมนากำลังดำเนินไปค่ะImage 6-7
มีการบันทึกวีดีโองานประชุมสัมมนาในครั้งนี้


 

Image 6-8
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของห้องประชุม


 

Image 6-9
ล่ามทำการแปลในบูธทางด้านหลังของห้องค่ะ
image
Top of Page