image
image
image
image
Image Gallery 4:

ให้เช่าตู้ล่าม ล่ามในที่ประชุม เช่าตู้แปลภาษา

Back
Gallery Index
Next
ภาพการจัดฝึกอบรมแบบกลุ่มย่อย กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 1-5

ล่ามงานประชุม สัมมนา เช่าตู้ล่ามแปลภาษา บูธล่าม หูฟังล่าม

 

Image 4-1
ภาพการจัดฝึกอบรมแบบกลุ่มย่อย


 

Image 4-2
วิทยากรกำลังที่ทําหน้าที่ในการบรรยาย


 

Image 4-3
ภาพวิทยากรกำลังบรรยาย 2Image 4-4
การฝึกอบรมกำลังดำเนินไป


 

Image 4-5
ผู้ฟังมีความสนใจและรับฟังอย่างตั้งใจ


 

Image 4-6
ล่ามผู้แปลมีพื้นความรู้ในเรื่องการอบรมเป็นอย่างดีImage 4-7
ภาพบรรยากาศภายนอกของห้องประชุม


 

Image 4-8
ภาพด้านข้างของตู้แปลภาษา


 

Image 4-9
ภาพตู้ล่ามจากการมองด้านหน้า
image
Top of Page