image
image
image
image
Image Gallery 2:

ล่ามงานสัมมนา ล่าม simultaneous ตู้ล่าม บูธ หูฟังแปลภาษา

Back
Gallery Index
Next
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของห้องประชุมสัมมนาที่เราได้ให้บริการ กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 1-5

ล่าม simultaneous ให้เช่า หูฟังแปลภาษา บูธล่าม ล่ามประชุม

 

Image 2-1
ผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมในการรับฟังการบรรยาย


 

Image 2-2
ภาพจากด้านข้างหลังซ้าย


 

Image 2-3
ภาพจากด้านข้างหลังขวาImage 2-4
ภาพวิทยากรจากทางด้านหน้า


 

Image 2-5
ขณะนี้ผู้ร่วมงานมาเกือบเต็มพื้นที่


 

Image 2-6
ผ่อนคลายได้นิดหน่อยในช่วงพักเบรคImage 2-7
การสัมมนาดาเนินการต่อไป


 

Image 2-8
ภาพของตู้แปลภาษาด้านหน้าตรง


 

Image 2-9
ล่ามฉับพลันทำการแปลจากข้างในตู้ค่ะ
image
Top of Page